Kezdőlap

Pergel János (Nagyvárad, 1791. máj. 15.Pest, 1838. máj. 25.): jogtudós, történész, az MTA tagja (l. 1831, r. 1832). Tanulmányait Nagyváradon végezte, majd 1814-ben Pesten ügyvédi oklevelet nyert. Heves, Gömör és Torna vm.-k táblabírája volt. A Tudományos Gyűjtemény és a Közhasznú Ismeretek Tára stb. hasábjain jelentek meg cikkei. Az MTA megbízásából törvénytudományi műszótáron dolgozott, de azt már nem tudta befejezni. – F. m. Bevezetés a diplomatikába… (Pest, 1821); Magyar törvénytár… (Verbőczy István magyarosított s magyarázott törvénykönyve, Pest, 1830); A magyar és hazája régenten (Pest, 1831). – Irod. Sztrókay Antal: P. J. (Akad. Évk. 1842.)