Kezdőlap

Perliczy János Dániel (Késmárk, 1705. okt. 29.Apátfalva, 1778. ápr. 6.): orvos. Tanulmányait a hollandiai Utrechtben fejezte be 1728-ban, Késmárkon, majd Selmecbányán folytatott gyakorlatot. 1731 – 54-ben Nógrád vm. főorvosa. 1751-ben felségfolyamodványt nyújtott be a bécsi udvarnak orvoskar létesítésére és tudományos ak. szervezésére. Minthogy ez válasz nélkül maradt, Markhot Ferenccel és másokkal megalapította az egri orvosi iskolát. Számos orvosi tanulmány szervezője, külföldi tudóstársaságok tagja. Vármegyei egészségügyi szabályrendelet összeállításával, törvényszéki orvostan írásának megkezdésével az államorvostan hazai úttörője. Egészségügyi népszerűsítő munkáiban a szegény néprétegek iránti megértése tükröződik. – F. m. Testi békességre vezérlő útitárs (Buda, 1740); Medicina pauperum… (Buda, 1740); Sacra Themidos Hungariae… (Buda, 1750). – Irod. Réti Endre: Nagy magyar orvosok (Bp., 1959); Regöly Mérei Gyula: Akik legyőzték a betegségeket (L, Bp., 1963).