Kezdőlap

Péró, Jovan Szegedinac (Pécska, 1655 körülBuda, 1736. ápr. 4.): az 1735-i Békés megyei parasztfelkelés egyik szervezője. A török elleni harcokban kitűnve, a szerb határőrség kapitányaként az udvar katolizáló törekvései miatt keresett összeköttetést az elégedetlenkedő m. jobbágyparasztok vezetőivel, akik a nagy adók és a földesúri zsarolások, elsősorban a pénzbeli terhek növelése miatt kívántak a kuruc mozgalom példája szerint felkelni. A Pásztor András, Sebestyén János és Szilasi István által vezetett jobbágyok 1735. ápr. 27-én Békésszentandráson összegyülekezve kitűzték a felkelés zászlaját, s mintegy 1000 főnyi táboruk máj. elején megindult Erdőhegy felé. A harc kirobbanása előtt, máj. 3-án ~t elfogták. A szerb határőrséget az aradi várparancsnok bevetette a parasztsereg ellen, és a fegyverre kelt nemesi sereggel együtt súlyos vereséget mért a felkelőkre. Az 1735. aug. 10-től Budán működő különbíróság ítélete alapján a többszörösen megkínzott ~t a három másik vezetővel együtt kerékbe törték, felnégyelt tetemüket akasztófákra szegezték ki a felkelés városaiban és falvaiban. – Irod. Márki Sándor: Péró lázadása (Bp., 1893); Hadrovics László – Wellmann Imre: Parasztmozgalmak a XVIII. században (Bp., 1951). – Szi. Rebellis-ének a Péró lázadásról (kiadta Kozocsa Sándor. Irod. tört. Közl. 1929).