Kezdőlap

Pesovár Ferenc (Herend, 1930. ápr. 23.Veszprém, 1983. febr. 27.): tánc- és zenefolklorista, néprajzos, muzeológus. Tanulmányait 1950-55 között a bp.-i ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) muzeológia-néprajz szakán végezte. 1954-től a Néprajzi Múz. gyakornoka, 1955-től a kiskunfélegyházi Kiskun Múz. munkatársa volt. 1957-től haláláig a székesfehérvári István Király Múz. tudományos főmunkatársaként dolgozott. A Dunántúl tánchagyományát értelmező tudományos kutatásai mellett az egész magyar népterületre és K-Európára kiterjedtek gyűjtései. Kiemelkedő jelentőségűek erdélyi tánc- és tánczenei gyűjtései, amelyek megalapozták az e dialektus-területre vonatkozó ismereteket. – F. m. Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctud. tanulmányok, 1959-60); Fejér megyei népi táncok I. Alapi táncok (Alba Regia I, Székesfehérvár, 1960); Kanásztánc és seprűtánc-mutatványos táncaink két típusa (Bp., 1969); . A magyar nép táncélete (Bp., 1978); Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene (Székesfehérvár, 1982); A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok (Székesfehérvár, 1983). – Irod. Martin György: P. F. (Bp., 1983); Martin György: P. F. (Honismeret, 1984. 5. sz.); Andrásfalvy Bertalan: P. F. emlékezete (műveinek jegyzékével S. Gimes Magdától, Ethnogr., 1984. 2. sz.); Andrásfalvy Bertalan: P. F. (Tánctud. Tanulmányok, 1984).