Kezdőlap

Pesti György (16. sz.): versszerző. Életéről semmit sem tudunk. 1560-ban 328 soros haláltáncéneket írt, amely Holbein híres rajzainak (Imagines mortis), ill. azoknak Lützelburger által 1530-ban fába metszett képei, vagy éppen Valentinus Wagner Imagines mortis selectiores 1557. évi brassói képes kiadványa alapján készült. Bornemisza énekeskönyvében és kéziratokban maradt fenn (Régi Magy. Költők Tára, VII.). Újabb kiadás: Pesti György haláltáncéneke Holbein képeivel (Magy: Bibliofil Társ. 1927). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).