Kezdőlap

Péter József (Bp., 1911. szept. 29.Bern, 1976. jan. 21.): kóruskarnagy és zenepedagógus. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk.-n középisk. énektanári, tanítóképzőintézeti ének- és zenekari, valamint r. k. egyházkarnagyi oklevelet szerzett. 1931-től fővárosi isk.-ban tanított, majd szakfelügyelőnek nevezték ki. 1940-től vezette a Pénzjegynyomda amatőr énekkarát, 1949–1973 között az újjáalakult Fővárosi Énekkart. 1950-től a Közoktatásügyi Min.-ban volt nevelésügyi főelőadó 1956-tól a Pedagógiai Tudományos Intézet, 1962-től az Országos Pedagógiai Intézet ének- és zenetanári részlegének főosztályvezetőjeként dolgozott. Az 1956-ban életbe lépett ének-zenetanítási tanterv kiadványainak nagy részét mint Ádám Jenő munkáinak társszerzője szerkesztette, majd 1963-ban az újabb tantervhez szükségessé vált hanglemezsorozat szerkesztője volt (1964–72). Nyugdíjazása után Svájcba távozott. Kórusműveket, népdalfeldolgozásokat írt. – F. m. Adatok a 6 éves gyermekek daltudásáról, tiszta énekléséről és hangterjedelméről (Bp., 1958); Zenei nevelés az általános iskolában (Bp., 1973); Petőfi kórusok (Bp., 1973). – Irod. Raics István: Búcsú P. J.-től (Muzsika, 1976. 4. sz.); Kontra István: Péter József (Ped. Szle, 1976. 5. sz.).