Kezdőlap

Péter Rózsa (Bp., 1905. febr. 17.Bp., 1977. febr. 16.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1973), Kossuth-díjas (1951), Állami díjas (1970). Egyetemi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en és a műszaki egy. közgazdasági karának kereskedelmi isk. tanárképzőjében végezte. A harmincas évektől polgári isk. tanár, 1945–48-ban középisk. tanár, 1947–55-ben a Bp.-i Pedagógiai Főisk. tanszékvezető tanára, 1955-től nyugdíjazásáig (1976) az ELTE professzora. A matematikai logika nemzetközileg ismert művelője. A Journal of Symbolic Logic és a Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik c. folyóiratok szerk. bizottsági tagja volt. Marandadót alkotott a rekurzív függvények elméletében és annak számítógépekre való alkalmazásában. Jelentősek a matematikát népszerűsítő munkái is. Játék a végtelennel c. könyvét 14 nyelvre fordították le és 21 kiadást ért meg. Széles körű tevékenységet folytatott az alsófokú és középiskolai matematikaoktatás korszerűsítése és a matematikaszakos tanárképzés színvonalának emelése érdekében. Érdeklődött a költészet, a színház és filmművészet iránt. Filmkritikákat is írt. – F. m. Rekursive Funktionen (Bp., 1951; angol, orosz és kínai nyelven is); Játék a végtelennel (Bp., 1945); Rekursive Funktionen in der Computer Theorie (Bp., 1976). – Irod. Hajnal András: P. R. (Magy. Tud., 1977. 6. sz.); Ruzsa Imre Urbán János: P. R. emlékére (Matematikai Lapok, 1978. 3–4. sz.); Ch. M. Hoffmann: R. P.: Rekursive Funktionen in der Computer Theorie (Bulletin of the American Mathematical Society, 1978).