Kezdőlap

Péter Zoltán (Nyíregyháza, 1901. nov. 7.Bp., 1969. jún. 8.): református lelkész, főiskolai tanár, tudományos gyűjteményi igazgató. Nyíregyházán érettségizett (1919). A debreceni Tisza István Tudományegy.-en m.–történelem szakos középisk. tanári oklevelet szerzett (1925). Jénában (1927), Münchenben (1932) tanult. Az egy. hittudományi karán teológiát hallgatott (1923–28) és ref. lelkészi oklevelet szerzett (1929), majd bölcsészdoktorrá avatták (1935), Bp.-en egy.-i magántanárrá képesítették (1948). Óraadó h. tanár a nagykőrösi ref tanítóképzőben (1925–27), a szeghalmi ref. gimn. tanára (1927–30). A Debreceni Ref. Kollégium gimn.-ának r. tanára (1930–42), a Tanárképző Intézet ig.-ja (1942–50), a Ref. Kollégium ig.-ja (1943–52), levéltárosa (1953–55), majd könyvtárosa (1955–58). A bp.-i Ráday Gyűjtemény ig.-ja (1958–69). Cikkei, tanulmányai jelentek meg folyóiratokban, évkönyvekben. Tevékenyen részt vett Jókai Mór művei kritikai kiadásának munkálataiban, a Noteszokat ő rendezte sajtó alá. – F. m. Spranger, a pszichológus (Debrecen, 1933); Böhm és Spranger (Szeged, 1937); Világnézettani alapvetés (Debrecen, 1939); Bölcsészet gimnáziumok részére (Debrecen, 1943). – Irod. Dr. P. Z. (Ref.-ok Lapja, 1969. 26. sz.).