Kezdőlap

Peterdy Gábor (Veresegyház, 1817. ápr. 18.Bp., 1892. júl. 30.): közgazdasági író. Jogi tanulmányainak elvégzése után Székesfehérvárott ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1847-ben városi tanácsnok, 1848 – 49-ben Székesfehérvár polgármestere volt. 1848. szept. végén népfelkelést szervezett, melynek segítségével lefegyverezte Jellašić székesfehérvári helyőrségét. A szabadságharc bukása után külföldre menekült; visszatérte után letartóztatták és Sopronba internálták. 1861-től gazdatiszt, 1863-tól a Magyar Földhitelintézet előadója, 1867-ben a pénzügymin.-ban osztálytanácsos, majd min. tanácsos lett. 1887-ben ment nyugdíjba. Közgazdasági vonatkozású cikkei és tanulmányai a Gazdasági Lapokban, a Falusi Gazdában, a Magyar Gazdában és a Budapesti Szemlében jelentek meg. – F. m. A kisjenői uradalom Arad vármegyében (Pest, 1864).