Kezdőlap

Péterffy József (Baja, 1827. dec. 28.Bp., 1888. jan. 20.): közgazdasági író. Szolnokon és Debrecenben tanult. 1845-ben a külföldi szőlészetet tanulmányozta, majd 1846-ban átvette az OMGE (Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület) országos szőlőisk.-jának vezetését Budán. A szabadságharcot mint honvéd százados küzdötte végig. 1850-ben Erdélyben földadókataszteri biztossá, 1856-ban selyemtenyésztési ig.-vá nevezték ki. Széles körű közgazdasági tevékenységet fejtett ki, számos gazdasági egyesület és intézet megalapításában volt nagy szerepe. 1862-ben a szőlőművelés, a borászat tanulmányozása végett végigjárta Franciao.-ot és a Rajna-vidéket. 1866-ban a Magyar Világ c. napilap közgazdasági rovatát szerk. 1875-ben a háziipar és ipari oktatás min. biztosává nevezték ki. Közel 200 ipari tanműhelyt és ipari szakisk.-t állított fel. Sokat fáradozott a m. textilipar fejlesztéséért. – F. m. Okszerű utasítás az eperfa- és selyemtenyésztésről (Nagyszeben, 1856); Gazdasági nővény, növényélettan… (Pest, 1862); A földművelés vegyészete… (Nagykanizsa, 1863 – 64); Borászati káté (Nagykanizsa, 1864); Értesítések a házi iparról… (Bp., 1879); Értekezés hazai vászoniparunk fejlesztése módozatairól (Bp., 1881).