Kezdőlap

Péterfi Albert (Sóvárad, 1800. jún. 14.Bukarest, 1850. márc: 29.): ref. lelkész, pedagógus. Marosvásárhelyt és Debrecenben tanult. 1829-ben kiment Göttingenbe és ott folytatta bölcseleti és teológiai tanulmányait. 1830-ban a nagyenyedi főisk. tanárának hívták meg, 1840-ben Székelyudvarhelyre helyezték át, de ezt az állást nem foglalta el. 1848-ban Bukarestbe ment, ahol a ref. egyházközség papja lett. – F. m. Literatura antiqua… (Nagyenyed, 1831); Az erkölcsi és polgári vagyis a belső és külső szabadság természete… (Nagyenyed, 1835); A magyar nyelvtudománynak és nyelvphilosophiának a Parthenon magyar grammatikájában felfedezett új elvei (Nagyenyed, 1840).