Kezdőlap

Péterfi Károly (Sóvárad, 1790. ápr. 17.Marosvásárhely, 1873. jan. 23.): ref. pap, tanár, filozófus, a MTA l. tagja (1834). Tanulmányait Marosvásárhelyt és Bécsben végezte. 1815-től 1817-ig marosvásárhelyi pap, 1818-tól a marosvásárhelyi ref. kollégium tanára, 1836-tól Tordoson, 1850- től Déván, 1855-től Marosvásárhelyt pap. 1867-ben nyugdíjba ment. A magyar nyelvű esztétikai irodalom úttörője. – F. m. Az igaz filozófus kharaktere… (Debrecen, 1820); Filozófusok és filozófia históriája (Marosvásárhely, 1838); Alapfilozófia (Nagyenyed, 1841); Gyermekeim kegyeletes emlékeztetése néhai édes anyjok: Böszörményi Máriára (Marosvásárhely, 1871); A vizsgálódó filozófiának systémája. Harmadik rész: Ízléstudománya vagy esztétika (kiadta Kristóf György, Kolozsvár, 1940). – Irod. Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. collégium története (Marosvásárhely, 1896); Kristóf György: P. K. esztétikája (Irod. tört. Közl. 1934).