Kezdőlap

Péterfi Tibor (Dés, 1883. jún. 22Bp., 1953. jan. 13.): orvos, szövettani kutató (hisztológus), egyetemi tanár. 1905-ben szerzett orvosdoktori oklevelet a kolozsvári egy.-en. 1905-től a kolozsvári egy. zoológiai tanszékén működött Apáthy István mellett. 1908 – 14-ben tanársegéd a bp.-i I. anatómiai intézetben, 1916-ban a zsigerek bonctanának és szövettanának magántanára. 1918-ban az anatómia tanára a pozsonyi egy.-en. 1919-ben a Közoktatási Népbiztosságon működött. A Tanácsköztársaság bukálsa után emigrált. Prágában, Jénában, Berlinben, majd Konstantinápolyban élt. Az utóbbi helyen egy.-i tanár. 1946-ban, miután visszatért Mo.-ra, a bp.-i egy. ny. r. tanárává nevezték ki. Mikromanipulátort és egyéb eszközöket szerk. mikroszkóp alatti műtétek elvégzéséhez. Leírta a tixotropia jelenségét, a protoplazma latens elváltozásait, az idegrostocskák képződési mechanizmusát. – F. m. Szövettan (Bp., 1909); Die mikrochirurgische Methode (Handb. der biol. Arbeitsmethoden, Jena, 1923). – Irod. Kiss Ferenc: P. T. (Orv. Hetil. 1953. 37. sz.); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Maskar: P. T. (Acta Anat. 1953).