Kezdőlap

Pethe Márton (? , 1552Bécs, 1605. okt. 5.): kalocsai érsek, királyi helytartó. 1579-től esztergomi kanonok, 1582-től szerémi, majd váci püspök és pozsonyi apát. 1587-ben váradi püspök, valamint szepesi és jászói prépost lett. 1598-tól kancellár és győri püspök. 1600-tól kalocsai érsek. Heves küzdelmet folytatott a Szepességben a protestantizmus elfojtása érdekében. Működése ellen Lőcsén a város prot. lakossága körében felkelés tört ki. ~ kénytelen volt végül elhagyni a Szepességet. Menekülése közben a körmendi várőrség kifosztotta. Ezután Bécsben élt. Egy kéziratos műve maradt fenn (a gyulafehérvári könyvtárban), amelyben leírja szepességi tevékenységét. – Irod. Károlyi Árpád: A huszonkettedik artikulus (Bpesti Szle, 1889); Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok (Esztergom, 1900).