Kezdőlap

Petheő János, Pethő, báró (? , 1525? , 1578. jan. 22.): Sopron vm.-i főispán, soproni, lippai (1551), kassai, (1558), komáromi (1562) kapitány. Részt vett 1547-ben a schmalkaldeni hadjáratban, 1559-ben Szerencs ostromában. 1549-ben bárói rangot nyert. 1566-ban a komáromi hajóssereg kapitánya, később a dunamelléki hadak főkapitánya. A főpohárnoki méltóságot is viselte. – M. Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz… (kiadta Komáromy András, Tört. Tár, 1904).