Kezdőlap

Pethő Ferenc, Pető (? , 1717Hódmezővásárhely, 1754): az 1753-i hódmezővásárhelyi-mezőtúri parasztfelkelés egyik szervezője. Hódmezővásárhelyi gazda. 1749-ben négy társával török területre utazott. Fel akarták keresni Rákóczit és a bujdosó kurucokat, hogy elébük tárják a parasztság panaszait a növekvő állami adók és földesúri terhek miatt. Útjuk teljesen hiábavaló volt, de a hatóságok tudomást szereztek szándékaikról és börtönbe vetették őket. Egy idő múlva kiszabadultak. 1753. jún.-ban Törő Pállal és néhány társával felkelést szervezett. A kis vásárhelyi és mezőtúri csapatot azonban a helyi hatóságok pár nap alatt lefegyverezték. Látva a felkelés kudarcát, … Makóra menekült. Itt elfogták, halálra ítélték és kivégezték. – Irod. Thaly Kálmán: Adatok az 1735. Péró- s 1754. Törő-, P., Bujdosó-féle népforrongás történetéhez (Századok, 1870); Hadrovics László-Wellmann Imre: Parasztmozgalmak a XVIII. században (Bp., 1951); Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711 – 1790 (szerk. Spira György, Bp., 1952).