Kezdőlap

Pethő Gergely (Béla vára, 1570 körül? , 1629): krónikaíró. 1596 – 97-ben Horváto. országos kapitánya. Több ízben képviselte Horváto.-ot a m. ogy.-en. 1622-ben ilyen minőségben panaszt emelt a bán önkényeskedései ellen. Rövid magyar Cronica… (Bécs, 1660, 1702) c. műve, amely a hunok történetével kezdődik, 1626-ig mondja el az eseményeket. Krónikáját utóbb 1629 – 1732-ről még határozottabban katolikus és Habsburg-párti szellemben folytatta Spangár András: Magyar krónika (Kassa, 1738), ill. 1749-ig Kovács János: A magyar krónikának rövideden lerajzolt sommája (Pozsony, 1742 – 49). Számos horvát nyelvű levele is fennmaradt. – Irod. Morvai István: Gersei P. G. élete és krónikája (Bp., 1912); Szász Béla: P. G. krónikájának kiadója (Magy. Könyvszle, 1912).