Kezdőlap

Petkó Zsigmond (17. sz.): versszerző. Valószínűleg nemes vitéz, Petrőczy István politikai ágense. 1666-ban írta a Zrínyi halálához kapcsolódó Katonaénekét (Cantio Militaris), melyben a nemességet lelkesíti a török elleni harcra. Nevét énekének versfői őrizték meg. Éneke a Balassa-kódexben maradt fenn, kiadva a kódex hasonmás kiadásában (Bp., 1944), valamint a Magyar Költészet Bocskaytól Rákócziig c. kötetben (Bp., 1953). – Irod. Jenei Ferenc: P. Zs. (Irod. tört. Közl., 1963. 5. sz.)