Kezdőlap

Petneházy Dávid (? , 1645 körül? , 1687 eleje): kuruc lovaskapitány, Szabolcs vm.-i birtokos nemes. Isk.-it valószínűleg a debreceni ref. kollégiumban végezte. Fiatalon katonai pályára lépett. Neve mint vakmerő lovaskapitányé 1678 – 79 táján Thököly nevével együtt vált országos hírűvé. A Thököly- fölkelés idején mindvégig a kuruc hadak legnevesebb ezereskapitánya. Fő része volt a kurucok 1679. nov. 3-i szikszói győzelmében. 1683 nyarán – Bécs török ostromával egy időben – Thököly Morvao.-ban portyázó előhadait vezette. Serege élén éles összetűzései voltak a vm.-k nemességével. Thököly törökök általi elfogatásakor, 1685. okt.-ben ezredével császári szolgálatba állt és a Tiszántúlon a törökök ellen harcolt. Nevéhez fűződik Szolnok, Szarvas és Arad visszavétele. Katonai érdemeit Lipót császár 1686. jan.-ban aranylánccal jutalmazta. Buda 1686-i ostroma idején az ostromló sereg tehermentesítésére több vállalkozásban vett részt: győzelmet aratott az egri törökökön és megverte a budai török őrség felmentésére küldött segélycsapatokat. Ezredével együtt kivette részét Buda 1686. szept. 2-i bevételéből is.