Kezdőlap

Petrás Mihály (17. sz.); forrófalvi kántor, naplóíró. 1671-től naplót vezetett a moldvai csángó magyarok helyzetéről. Ugyancsak ő írhatta az igen szép kézírással írt Forrófalvi Kéziratost is. – Irod. Veszely, Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhhonban (Marosvásárhely, 1870); Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság (Csíksomlyó, 1931).