Kezdőlap

Petres Kálmán (Csobotfalva, 1890. jan. 2.Radnót, 1981. jan. 14.): romániai magyar hittanár, plébános. Teológiai tanulmányait Gyulafehérvárt végezte. 1914-ben pappá szentelték. Csíksomlyón, Piskitelepen káplán. Nagyszeben-külvárosban tanulmányi felügyelő a Thereziánum árvaházban, majd Kolozsvárt káplán. 1924-től Marosvásárhelyen hittanár, a fiúnevelő int. alig.-ja, majd ig.-ja. 1928-29-ben Gyergyószentmiklóson zárdaig., később a tanítóképző ig.-ja. Marosvásárhelyen int.-i régens. Csíksomlyón a tanítóképző hittanára, régense és ig.-ja. Végül kanonok, főesperes és radnóti plébános. – Felelős szerk.-je 1920-ban a Nagyszebeni Kat. Egyházi Tudósító c. havi; 1921. júl.-tól társszerk.-je és főmunkatársa a kolozsvári A Hírnök c. folyóiratnak.