Kezdőlap

Petri Edit (Bp., 1922Bp., 1979. márc. 31.): geográfus, a földrajztudományok kandidátusa (1961). Bp.-en érettségizett 1941-ben. 1946-tól a közgazdasági egy. hallgatója, az egy. elvégzése után ott tanársegéd a gazdaságföldrajzi tanszéken. Tanított még a Vörös Akad.-n, a Pártfőisk.-n, a Külügyi Akad.-n és az Ipari Szaktanárképzőben is. Ezután aspiráns a Lenin Intézetben, majd ott ideiglenesen mb. tanszékvezető. Aspiranturáját 1955-ben Moszkvában a Lomonoszov Egy.-en folytatta és ott védte meg Borsod megye mezőgazdasági viszonyainak alakulásáról írt kandidátusi értekezését. 1960-tól nyugdíjazásáig Bp.-en az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének tudományos munkatársa, szerk. az intézet által kiadott Szovjet Földrajzot. A tanyás településrendszer problémáival foglalkozott. Ezeket előbb Szarvas környékén, majd a Duna–Tisza közén vizsgálta. E témakörben több tanulmányt írt. – F. m. Magyarország kisföldrajza (Bp., 1950-51); Szarvas és környéke tanyás településrendszerének mai települési problémáiról (Földr. Ért., 1966).– Irod. Vörösmartiné Tajti Erzsébet: P. E. (Földr. Közl., 1979).