Kezdőlap

Petri Mór (Tasnádszarvad, 1863. júl. 11.Bp., 1945. márc. 2.): költő, tanár. A bp.-i egy.-en 1889-ben tanári oklevelet szerzett. 1886-tól segédtanár, 1889-től r. tanár Zilahon. Ady Endrét is tanította. 1889 – 94 között szerk. a Szilágy c, hetilapot. 1894-től tanfelügyelő Szilágy vm.-ben. 1905-től a Vallás- és Közoktatásügyi min. tisztviselője. 1907-től Pest vm. tanfelügyelője. Több tankönyv (nyelvtan, stilisztika) szerk.-je. 1922 – 24-ben ismét a min.-ban dolgozott. 1929 – 34-ben a Petőfi-ház ig.-ja. Az Erdélyi Irodalmi Társ. és a Petőfi Társ. (1921) tagja volt. – F. m. Költemények (Bp., 1892); Szilágy vármegye monographiája (I – VI., Bp., 1901 – 04); Magyar szonettek (Bp., 1933); Vándor a kertajtónál (versek, Bp., 1936); Naplemente fáklyalángja (versek, Bp., 1941); Várballadák és modern balladák (Bp., 1943); A boldogság triolettjei (versek, Bp., 1943). – Irod. Schöpflin Aladár: P. M. versei (Nyugat, 1935); Alszeghy Zsolt: P. M. (Kat. Szle, 1935) . Mihály László: P. M. (Napkelet, 1938.)