Kezdőlap

Petri Pál (Bp., 1881. nov. 29.Bp., 1945. ápr. ? ): államtitkár. A gimnáziumot Bp.-en, a jogot ugyanott, Berlinben és Lausanne-ban végezte, államtudományból doktorált. 1904. jún.-tól a miniszterelnökség szolgálatában fizetéstelen gyakornok, 1909-től minisztériumi segédfogalmazó, 1911-től segédtitkár, 1912-17-ben a III. (nemzetiségi) ügyosztály vezetője. 1918. nov. 30-tól miniszteri tanácsos. Az I. világháborúban 20 hónapig katona, betegen tért haza. 1916-ban részt vett a Hadigondozó Népiroda megszervezésében, ahol a hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák ügyeit intézte. 1919 őszén a miniszterelnökség II. ügyosztályának vezetője. 1922-ben a Keresztény Kisgazda-, Földmíves- és Polgári párt, 1926-ban az Egységes Párt programjával a nádudvari kerület ngy.-i, ill. ogy.-i képviselője. 1922. jún.-tól a Vallás- és Közoktatási Min. államtitkára, a nem katolikus ügyek és a népoktatás irányítója; részt vett Klebelsberg művelődéspolitikai programja megvalósításában. – F. m. A magyar hadigondozás történetének vázlata (Bp., 1917); Az óvónőképzés reformja (Néptanítók Lapja, 1926); Társadalmi szervezetek a kultúrpolitika és szociálpolitika szolgálatában (Bp., 1939); A Julián Iskola Egyesület 1938-39. tanévi működése (Bp., 1940); Útmutatás a Hadigondozó Szöv. tagjai részére (Bp., 1943).