Kezdőlap

Petrichevich Horváth Dániel (? , 1760Nagyszeben, 1842. jan. 25.): őrnagy, a magyar színészet pártfogója. 1809-ben részt vett a nemesi felkelésben. 1811-ben tagja volt a kolozsvári színház építőbizottságának. 1813-ban a színtársulat vezetője. 1814-ben egy főúri műkedvelő társaság az ő fordításában adta elő Körner Zrínyijét. Ezt a fordítást használták 1821-ben, a Kolozsvári Nemzeti Színház megnyitási ünnepén is, amelynek első számaként ~ elszavalta Prológus c. költeményét. 1824 – 26-ban a színház intendánsa volt. Több színművet írt és fordított.