Kezdőlap

Petrichevich Horváth Lázár (Kolozsvár, 1807. máj. 17.Bécs, 1851. febr. 5.): író, újságíró, az MTA l. tagja (1844). Kolozsvárt jogot végzett. Joggyakorlatát a marosvásárhelyi kir. táblánál végezte. 1829-ben Marosvásárhelyt cenzor, később Nagyszebenben a kir. kincstárnál gyakornok, 1830-ban Kolozsvárott az erdélyi főkormányszéknél fogalmazó. A reformkori reakciós arisztokrácia irodalmi törekvéseit támogatta. 1836-ban Pesten telepedett le és újságíró lett. Nevét elsősorban a Honderü c. lap alapításával tette nevezetessé (1843), melynek 1848-ig volt szerk.-je. Lapja heves harcot indított a haladás minden jelensége ellen, különösképpen Petőfit és a köréje csoportosult írókat támadta. 1845-ben Németo.-ban és Franciao.-ban, 1846-ban Töröko -ban tett nagyobb utazást. A Honderü megszűnése után Morgenröthe címen indított lapot, de az is hamarosan megbukott. Kisázsiai útjáról visszatérve érte a halál Bécsben. – F. m. Az elbujdosott, vagy egy tél a fővárosban (r., Kolozsvár, 1836); Munkái (I – IX., Pest, Buda, 1842 – 43). – Irod. Ferenczi Zoltán: Egy elfeledett regényről (Bp., 1918); Horváth László: P. H. L. élete és munkássága (Bp., 1936).