Kezdőlap

Petrovics Frigyes Keresztély (Holics, 1799. okt. 7.München, 1836. ápr. 12.): történész, jogász, az MTA r. tagja (1830). Pozsonyban végzett bölcseleti és teológiai tanulmányok után 1820-ban Holicson ág. h. ev. lelkész. Hivataláról leköszönve 1821-ben Pestre jött, hol gr. Teleki László nevelője lett s vele előbb Pesten, majd Sárospatakon jogot hallgatott. 1830-ban növendékével a Ny-európai országokban tett hosszabb utazást, miközben a levéltárakban hazánk történetére vonatkozó adatokat gyűjtött. Másolatait Petrovics-gyűjtemény címen a MTA kézirattára őrzi. – F. m. Magyarország történetei időszaki táblákban (Pest, 1830).