Kezdőlap

Petrovics Péter (? , 1485 körülKolozsvár 1557. okt. 13. v. 15.): tiszántúli nagybirtokos főnemes, Pozsega vm.-i szerb család sarja, Szapolyai János kir. rokona és mindvégig egyik legodaadóbb híve. 1531 ben Lippa várának kapitánya, 1534-ben temesi bán. 1540-ben Izabella kir.-néval, Török Bálinttal és Fráter Györggyel a kiskorú János Zsigmond egyik gyámja. A törökkel való szövetség híve s élesen ellenezte Fráter György politikáját, akit a szultán megbízásából megpróbált elfogatni. Fráter György halála után török támogatással, fegyverrel visszaszerezte Erdélyt a lemondott János Zsigmond és Izabella kir.-né számára, bejövetelükig az ogy. őt választotta meg helytartónak. Szolgálatait János kir. és fia hatalmas birtokadományokkal jutalmazták. Egyik fő támogatója volt a mo.-i reformációnak.