Kezdőlap

Petrőczi Kata Szidónia, báró Petrőczy, gróf Pekry Lőrincné (Kaszavára, 1662Beregszentmiklós, 1708. okt. 21.): költő. ~ István báró felvidéki nagybirtokos nemes leánya. Felvidéki ev. családból származott, anyai ágon Thököly Imre unokatestvére volt. Amikor apja 1670-ben a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt Erdélybe menekült a Jakussith családhoz, 1682-ben feleségül ment Pekry Lőrinc grófhoz. 1686-ban férjét Thökölyvel való kapcsolatai miatt bebörtönözték, majd kiszabadulva Bécsbe menekült és katolizált. 1695-ben tértek vissza Erdélybe, kutyfalvi birtokukra. 1703-ban Pekry kuruc lett, megtorlásul feleségét Rabutin császári tábornagy 1703-ban Nagyszebenben őriztette, 1704-ben férje egy elfogott császári ezredesért kicserélte. 1705-ben ~ a császáriak elől Moldvába menekült, majd a császáriak kiűzése után visszatért erdélyi birtokára, ahonnan 1707-ben a császári csapatok elől Husztra távozott. Németből fordított (A pápista vallásra halott lutheranusok lelkek isméretének kínja H. n. 1690; A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket élesztő, jóillatú, XII. liliom, Kolozsvár, 1705; Jó illattal füstölgő igaz szív, Lőcse, 1708). Kéziratos verses könyve: Petrőczi Kata Szidónia tulajdon kezével írt énekei (Közlés: Harsányi István – Gulyás József: P. K. Sz. versei, Irod. tört. Közl. 1915. évf.; Magyar költők XVII. sz., Bp., 1956). – Irod. Antalffy Endre: P. K. Sz. élete és munkái (Bp., 1904); Rimeg Ödön: Gróf Pekry Lőrincné, báró P. K. Sz. élete és költészete (Marosvásárhely 1905).