Kezdőlap

Petrőczy István, báró (1620 körül? ): felvidéki nagybirtokos nemes, a korai kuruc mozgalmak egyik vezetője. Petrőczi Kata Szidónia apja. Nádasdy Ferenc országbíró révén bekapcsolódott a Wesselényi-féle főúri összeesküvésbe, s emiatt 1670 őszén a Trencsén vm.-i Kasza várából menekülnie kellett a császári megtorló seregek elől. 1671-ben a bujdosók megbízásából Szepessi Pállal és Radics Andrással együtt Isztambulban járt, hogy megszerezze a török Porta hozzájárulását a Habsburg-ellenes fegyveres fölkeléshez. Egyik vezetője volt a kurucok 1672-i támadásának. A hadjárat összeomlása után a bujdosók fővezérükké választották, a hatalmát féltő Apafi fejedelem azonban elfogatta és hónapokon át rabságban tartotta. Később Thökölyhez csatlakozott, akinek nagybátyja volt és mindvégig egyik legbizalmasabb tanácsadója maradt; mint a kurucok egyik legnagyobb létszámú ezredének kapitánya, 1678-tól Thököly minden hadi vállalkozásában részt vett. Követte Thökölyt töröko.-i emigrációjába.