Kezdőlap

Petz Gedeon (Harka, 1863. nov. 24.Bp., 1943. dec. 21.): filológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1895, r. 1920, t. 1934). Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Freiburgban, Lipcsében és Berlinben végezte (1881 – 1887). Hazatérése után bp.-i gimn. tanár, egyúttal Egy.-i magántanár. 1896-tól a bp.-i egy.-en a német nyelvészet rk., 1904-től 1934-ig ny. r. tanára, 1931 – 32-ben az egy. rektora; 1906-tól 1934-ig a Középiskolai Tanárképző Intézet ig.-ja; 1927-től 1932-ig az egy. képviselője a felsőházban. Indoeurópai és germán összehasonlító nyelvtudománnyal, német nyelvtörténettel, nyelvjáráskutatással, a németmagyar nyelvi és irodalmi érintkezéseknek, a germán népek régebbi irodalmának történetével foglalkozott. Mint a német újgrammatikus iskola közvetlen tanítványa kora színvonalán álló hazai német nyelvtudományt, hazai német nyelvjáráskutatást, külön iskolát teremtett, egyúttal példát mutatott a magyar nyelv német jövevényszavainak korszerű feldolgozására. Szerk. a Magyarországi Német Nyelvjárásokat (Bp., 1905 – 1923, 8 füz.) és a Német Philologiai Dolgozatokat (Bleyer Jakabbal és Schmidt Henrikkel, Bp., 1912 – 1935, 62 füz.). – F, m. A magyar hunmonda (Bp., 1885); Grimm törvénye (Bp., 1888); Az indogermán hangtan mai állásáról (Bp., 1893), A hangsúly a germán nyelvekben (Akad. Ért. 1896); A német jövevényszavakról (Akad. Ért., 1898); Német jövevényszók. Szómagyarázatok (Nyelvőr, 1898); A nyelvbeli kiegészülésről (Nyelvtud. Közl., 1902); A hazai idegen nyelvjárásokról (Akad. Ért., 1905); A nyelvtudomány irányai és feladatai (Nyelvtud., 1907); Skandinávok (Középkor); Angolok (Középkor) (Egyetemes Irod. tört., szerk. Heinrich Gusztáv, Bp., 1907); A magyar krónikák német szavainak hangtani és helyesírási sajátságai (Heinrich-Album, Bp., 1912); Paul Hermann külső tag emlékezete (Bp., 1923); Szórványos mássalhangzófejlődés a magyar jövevényszavakban (Magy. Nyelv, 1927); Zur Geschichte der Erfonchung des ungarländischen Deutschtums (Deutsch – Ungarische Heimatsblätter. 1930, 1931, 1934); Goethes Beziehungen zu Ungarn (Deutsch – Ungarische Heimatsblätter, 1932); Zu den Aufgaben der ungarländischen Deutschtumsforschung (Ungarische Jahrbücher, 1934). – Irod. Festschrift für Gideon P. (Bp., 1933); Hutterer, Cl. J.: Geschichte der ungarndeutschen Mundartforschung (Berlin, 1960).