Kezdőlap

Petzelt József (Weisskirchen, Ausztria, 1805 körülSzentendre, 1850 után): osztrák származású mérnök, egyetemi tanár. Tanulmányait valószínűleg a pesti egy.-en és a Mérnöki Intézetben végezte, 1825-ben mérnöki, 1830-ban bölcsészdoktori oklevelet nyert. Utóbb az olmützi hadapródisk. tanára. 1841-ben nevezték ki a pesti egy. és a Mérnöki Intézet gyakorlati mértan (geodézia) tanszékére, ahol a kapcsolatos tárgyakat: a víz- és hídépítéstant, valamint az építészetet is előadta. Az 1840-es években Varasd vm. táblabírája. 1848 végén az első felelős kormány által felállított hadi főtanoda h. ig.-ja, amiért az önkényuralom 1850-ben eltávolította az egy-ről. Előadásainak fennmaradt jegyzetei a Mérnöki Intézetben folyó korszerű és magas színvonalú műszaki oktatás bizonyítékai. – F. m. Petzelt József előadásai a gyakorlati mértanból (Geodézia, 1 – 2. rész, Pest, 1847). – Irod. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum (Bp., 1955).