Kezdőlap

Pfahler Károly (18. sz. vége19. sz.): ügyvéd, jogi író. 1815 – 18 között a keszthelyi Georgikonban jogot tanított, utóbb a Festetics-uradalmak jogtanácsosa. A földtulajdoni viszonyok (úrbériség stb.) szakértője. – F. m. Jus georgicum regni Hungariae et partium eidem adnexarum commentatus est… (I – II., Keszthely, 1820).