Kezdőlap

Pfeifer A. Klára (Bp., 1925. nov. 22.Bp., 1973. márc. 6.): orvos, az orvostudományok doktora (1971). Mihály András zeneszerző felesége. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte, diplomáját 1950-ben nyerte el. Mint externista 1947-től az egy. Gyógyszertani Intézetében dolgozott; 1957-től adjunktus volt. Orvostanhallgató korától végzett farmakológiai kutatómunkát, elsősorban a központi idegrendszerrel kapcsolatban. E tárgykörben több mint félszáz dolgozata jelent meg hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. Farmakológiai kísérletes munkája alapján írta és védte meg kandidátusi disszertációját: A központi idegrendszer befolyása a gyógyszerhatásokra (1955). 1957-től a budapesti orvostudományi egyetemen az általános orvostanhallgatóknak a méregtanból tartott előadásokat. 1963-tól az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében (KOKI) tudományos főmunkatársként dolgozott. Több ízben vett részt külföldi kongresszusokon, illetve tanulmányutakon (Kanada, 1966). Öngyilkos lett. – F. m. Cerebralis monoaminok funkciójának vizsgálata farmakológiai és farmabiokémiai módszerekkel (Bp., 1971).