Kezdőlap

Piacenzai Jakab (?Buda, 1348. okt. 16.): orvos, püspök. A friauli Gemona orvosa volt (1311-től), majd az aquilejai pátriárka ajánlatára Károly Róbert kir. udvari orvosaként alkalmazta. Orvosi működése mellett a kir. befolyásos tanácsadója; diplomáciai és más bizalmi feladatokat is ellátott. 1330-tól 1335-ig kápolnaispán, 1331 előtt bácsi kanonok, hájszentlőrinci prépost, 1331 – 32-ben pozsonyi prépost. 1332-ben követként Nápolyban a Róbert kir.-lyal folytatott tárgyalásokat vezette. 1332-től 1343-ig csanádi püspök. A kir. 1337-ben a kalocsaai érsekségre jelölte, de a pápa a jelölést nem hagyta jóvá. 1343-tól haláláig zágrábi püspök. Longobardusnak is nevezték. – Irod. Juhász Kálmán A csanádi püspökség története (III., Makó, 1946).