Kezdőlap

Pichler János (Arad, 1899. jún. 24.Bp., 1984. aug. 19.): vízmérnök. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte 1925-ben. Több magánmérnöki irodánál és vízszabályozó társaságnál dolgozott. 1932-től a Csepel-szigeti Ármentesítő Társulat ig. főmérnöke és a Tisza-Dunavölgyi Társulat titkára. 1948-tól az Orsz. Vízügyi Főigazgatóságnál, ill. jogelődeinél az ár- és belvízvédelem fejlesztésében vett részt, közreműködött az ezzel kapcsolatos szervezet (ÁBKSZ) létrehozásában. 1963-tól 1971-ig az Orsz. Vízügyi Beruházási Váll.-nál, illetve jogelődjeinél a dunai vízerőmű-rendszer beruházási munkáinak egyik vezetője. A Fertő-táj Bizottság titkáraként jelentős szerepe volt a Fertő-vidék kutatásának megszervezésében és irányításában. – F. m. Útmutató belvízi átemelő telepeink építéséhez (Bp., 1943); Belvízrendezés (Bp., 1954); Magyarország vízrendezése (Bp., 1956). – Irod. Kósa Csaba: Pályák, életutak a vízügy szolgálatában (Bp., 1985).