Kezdőlap

Pikler Kornél (Bp., 1911. jan. 10.Bp., 1981. szept. 30.): jogász, az állam- és jogtudomány kandidátusa (1960). A Pázmány Péter Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karán doktorált (1937). 1939-től ügyvédként dolgozott. 1946-ban a Népbíróságok Orsz. Tanácsának bírája lett. 1948-1953 között a Minisztertanács Elnöki Hivatalának főosztályvezetője miniszteri tanácsosi rangban. 1953-tól a Belkereskedelmi Minisztérium vezető jogtanácsosa, 1965-től a Kulturális Kapcsolatok Int.-ének főosztályvezetője volt. Az Eötvös Loránd Tudományegy.-en m. alkotmány-, ill. államjogot (1950-64), a szegedi József Attila Tudományegy.-en (JATE) összehasonlító alkotmányjogot (1974-77) adott elő. 1974-ben a JATE c. egy.-i tanárává nevezték ki. Kandidátusi értekezésének címe: A szokásjog, különös tekintettel a törvényességre. – F. m. Alkotmányunk fejlődése a felszabadulástól új alkotmányunkig (egy.-i jegyzet, Bp., 1951); A közszolgálati alkalmazottak fegyelmi szabályzata (összeállította Eörsi Gyulával és Herditzky Józseffel, Bp., 1951); A burzsoá alkotmánybíráskodás (Bp., 1965); Házszabályok (2.) Ausztria, Belgium stb. (szerk., Bp., 1971); Alkotmánybíróságok (bev., szerk., Bp., 1973); Az államigazgatás központi szervei. Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, NSZK (szerk., Bp., 1979); A közigazgatás fejlesztésének tudományos vizsgálata. Országos szintű főirány (Bp., 1983).