Kezdőlap

Pilch Ágoston (Üszög, 1834. aug. 3.Bp., 1888. okt. 18.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bécsi műegy.-en végezte (1850 – 55). Gyakorlati tevékenységét a Duna Gőzhajózási Társaságnál kezdte mint hajógépész. 1861-től egy osztrák vasgyárban, majd az államvasutaknál; utóbb Kotzó Pál magánirodájában, később a Vidats Gépgyárban, végül pedig a korompai gépgyárban dolgozott. 1872-ben a műegy.-en akkor felállított mechanikai technológia (iparműtan) tanszékre nevezték ki. Lényegében ő szervezte meg a műegy.-en a mechanikai technológia oktatását s rendezte be – hosszabb külföldi tanulmányút után – a műegy. technológiai szertárát. – Irod. Gaul Károly: P. Á. (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl., 1899.)