Kezdőlap

Pilcius Gáspár, Pilcz (Váralja, 1526 körülMárkusfalva, 1606): a kálvinizmussal erősen szimpatizáló lutheránus prédikátor. 1580 körül Rueber János felső-mo.-i főkapitány udvari káplánja, később Nagysároson, Dobsinán pap. 1587-ben sárospataki rektor. 1590 táján Márkusfalván (Szepes vm.) és Dobsinán (Gömör vm.) pap. Jó szónok, több egyházi. vitairat szerzője. – F. m. Meditati. nes Piae…ex Evangeliis concinnatae (Bartphae, 1583); Topscha, sive Dobschina…Oppidium…Nocturna Turcarum Fillekiensium Irruptione Devastatum… (Wittenbergae, 1671). – Irod. Ráth György: Pilcz G. és ellenfelei (Bp., 1893).