Kezdőlap

Piller Mátyás (Graz, 1733. ápr. 25.Buda, 1788. nov. 10.): osztrák származású természettudós, egyetemi tanár. 1750-től a jezsuita rend tagja, 1763-tól a rend feloszlatásáig (1773) a bécsi Theresianum ig.-ja. A rend feloszlatása után természetrajzból doktorátust tett és 1774-ben a nagyszombati (1777-ben Budára helyezett) egy. bölcsészkarán szervezett általános természetrajz (állat-, növény- és ásványtan) tanszék tanára lett. Tankönyvét már a következő évben kiadta (később több kiadásban is megjelent). 1784-ben a pesti egy. orvoskarán a különleges természetrajz tanára. 1782-ben Mitterpacher Lajossal együtt tett hivatalos szlavóniai utazásokon több természettudományos és néprajzi megfigyelést tett. Új növényfajokat is írt le. Nagy értékű (50 000 Ft) természetrajzi gyűjteményét az egy.-re hagyta. – F. m. Elementa historiae naturalis (1 – 3. rész, Tyrnaviae, 1775); Iter per Poseganam, Sclavoniae provinciam… (Mitterpacher Lajossal, Budae, 1783); Collectio naturalium… (Graecii, 1792). – lrod. Koch Sándor: A magyar ásványtan története (Bp., 1952); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953).