Kezdőlap

Pillitz Vilmos (? , 1849Bp., 1884. márc. 3.): kémikus. Tanulmányait külföldön végezte. A bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1874-től magántanár, 1883-tól a borászati kémia rk. tanára. Főleg a magyar borok vizsgálatával foglalkozott. Az általa szerkesztett mustmérőt a külföldi szakirodalom is az ő nevén tartja számon: Borászati tárgyú cikkei a Borászati Füzetekben, a Borászati Lapokban, a Gyógyszerészeti Hetilapban stb. jelentek meg. – F. m. Tanulmányok a talaj absorptiója fölött (Bp., 1876); Minőleges analytikai vegytan (Bp., 1881).