Kezdőlap

Pintér Jenő (Vasszentmihály, 1921. nov. 12.Bp., 1988. dec. 23.): jogász, az állam- és jogtudomány kandidátusa (1962). 1934-től 1949-ig mezőgazdasági munkás, segédmunkás. 1942-45-ben magánúton polgári isk.-t végzett, 1946-49-ben elvégezte a dolgozók gimn.-át. 1949-53-ban végezte egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1953-ban jogi doktori oklevelet szerzett. 1953-ban a Központi Döntőbizottság előadója. 1953-59-ben a bp.-i Eötvös Loránd Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karán tanársegéd, 1959-től adjunktus, 1963-tól docens, 1972-82-ben tanszékvezető docens, 1982-87-ben docens, 1987-88-ban főmunkatárs. Fő kutatási területei: az izgatás cselekményének problémái, a veszélyeztető típusú bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, a szerv- és szövetátültetés büntetőjogi kérdései, közlekedési büntetőjog, az emberi környezet védelme. – F. m. A veszély fogalma és jelentősége a büntetőjogban (Bp., 1965); A Büntető Törvénykönyv kommentárja (Bodgál Zoltánnal, Bp., 1968); A közbiztonság és a közrend elleni bűncselekmények (Bodgál Zoltánnal, Bp., 1971).