Kezdőlap

Pintér Jenő, Purpriger (Zilah, 1920. dec. 15.Bp., 1988. szept. 1.): ref. lelkész, zsinati irodai osztályvezető. Teológiai tanulmányait a bp.-i teológiai ak.-n végezte 1939-43-ban, majd a tudományegy.-en filozófia-lélektan szakon abszolvált. 1945-ben lelkészi oklevelet szerzett. Még tanulmányi évei alatt exmisszus-segédlelkész volt Kalocsán 1941-42-ben, Gyöngyösön 1942-ben és kisegítő Bp.-en 1942-43-ban, segédlelkész Kákicson 1943-ban, Gyöngyösön 1943-44-ben, majd Bp. több egyházközségében. 1943. márc. 1-jétől a Ref. Egyetemes Konventben ifjúsági lelkész. Tagja volt az Orsz. Református Misszió munkaközösségének. 1951-től 1957-ig a Konventi (később Zsinati) Missziói Osztály h. vezetője, majd 1957-től haláláig osztályvezetője. Itt egyebek mellett szervezte a rádióban elhangzó ref. vallásos félórákat. Szerkesztette az ökumenikus egyházi hírszolgálat német és angol nyelvű kőnyomatos újságját (1958-1964). 1958-1968 között a zsinati székház gondnoki tisztét is ellátta. 1980-ban megkapta az Országos Béketanács kitüntető jelvényét.– Irod. Búcsú P. J.-től. (Ref. Lapja, 1988. 10.); (Ref. Egyház, 1988. nov.).