Kezdőlap

Pintér Kálmán (Tiszavárkony, 1854. ápr. 30.Veszprém, 1902. nov. 8.): piarista tanár, pedagógus, író. A bp.-i egy.-en szerzett tanári oklevelet. 1871-ben lépett a kegyes tanítórendbe, 1878-ban szentelték pappá. 1874-től a veszprémi, 1882-től a kecskeméti, 1888-tól a bp.-i kegyesrendi főgimn.-ban tanított. 1891-től a bp.-i Katolikus Kör alelnöke volt. Vörösmarty szobrára országos gyűjtést kezdeményezett. 1900-ban a rendfőnök titkárává nevezték ki. – F. m. Vörösmarty realizmusa (Bp., 1891); Újabb elbeszélő irodalmunk (Bp., 1897); Irodalmi dolgozatok Vörösmartyról (Bp., 1897); Magyar drámai mesék (Bp., 1899). – Irod. Ongrádi József: P. K. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György. Bp., 1942.)