Kezdőlap

Pintér Pál (Szeged, 1862. jan. 16.Debrecen, 1915. máj 26.): természetrajzi író, piarista tanár. 1880-ban lépett a piarista rendbe. Teológiát Nyitrán, természetrajzi és vegytani egy.-i tanulmányokat pedig Kolozsvárott végzett. 1885-ben szentelték pappá. Tanári oklevelét 1890-ben szerezte meg. Debreceni, lévai és nyitrai tanárkodás után 1895-ben Kolozsvárra került, s ott szaktárgyait behatóbban művelhette. 1903-tól haláláig Debrecenben tanított. A természetrajzi ismereteket a felnőttek oktatásában is népszerűsítette, programértekezéseket és szaklapi cikkeket írt, az egész középisk. anyagot feldolgozó természetrajzi tankönyvei több kiadásban is megjelentek. – F. m. Kémiai praktikum kémikusok, gyógyszerészek, orvosok használatára (Debrecen, 1908).