Kezdőlap

Pirovira Aladár (Alsólendva, 1860. aug. 8.Bp., 1943. szept. 11.): mérnök, műszaki szakíró. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1886-ban, majd a főváros szolgálatába állt. Gyakorlati és szakirodalmi tevékenysége során elsősorban a városrendezés és csatornázás kérdéseivel foglalkozott. Mint publicista a műszaki tudományok jelentőségének elismertetéséért s a mérnöki kar közigazgatási és társadalmi szerepének érvényesítéséért küzdött. – F. m. Hazai városaink egészségügye a városcsatornázás és vízellátás vonatkozásában… (Bp., 1903); A városcsatornázás és a vízellátás főbb elvei (Miskolc, 1905); Budapest csatornzása (Bp., 1910). – Irod. Ruzitska Lajos: P. A. (Magy. Mérnök- és Építész-Egyl. Közl., 1943., 21. sz.)