Kezdőlap

Piso Jakab (Medgyes, 15. sz. második felePozsony, 1527): humanista politikus, költő. Rómában ismerkedett meg Rotterdami Erazmusszal. 1514-ben Lengyelo.-ban járt mint követ. 1515-ben tért haza s előbb II. Lajos nevelője, pécsi prépost, majd kancelláriai titkár volt. Budai háza a m. erazmisták központja. I. Miksa poeta laureatussá koronáztatta. – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai (Bp., 1941).