Kezdőlap

Pivár Ignác (Csobánka, 1843. ápr. 1.Bp., 1905. máj. 3.): gyógypedagógus, piarista szerzetes. 1892-től a siketnémák váci, 1895 – 1905-ben a vakok bp.-i intézetének ig.-ja. A fogyatékos érzékű gyermekek nevelése terén szerzett érdemeket; a vakok számára készült Braille-írást m. nyelvre alkalmazta. Megszervezte a vakok ipari oktatását, zenei képzésük színvonalát magas szintre emelte s felépítette a vakok új, modern intézetét. – F. m. A beszélő siketnémák nyelvtanítása (Vác, 1887); Kis hangtan (Vác, 1895); A vakok ügyének fejlődése és állása (Bp., 1901). – Irod. Tihanyi Tibor: P. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)