Kezdőlap

Pleidell Ambrus (Bagota, 1900. dec. 16.Bp., 1935. nov. 7.): levéltáros, történész. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1922-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Utána egy évig a bécsi Collegium Hungaricumban folytatott kutatásokat. Hazatérésétől kezdve az Orsz. Levéltárban működött, utóbb mint orsz. allevéltárnok. Szerk.-je volt a Levéltári közleményeknek; ebben, valamint a Századokban jelentek meg cikkei, tanulmányai. Gazdaságtörténettel és a középkori várostörténettel foglalkozott. – F. m. A nyugatra irányuló magyar középkori külkereskedelem (Bp., 1925); A magyar kincstár apatini telepei (Századok, 1929 – 1930); A fundus publicus (Károlyi emlékkv. 1933); A merkantilizmus történetéhez Magyarországon (Közgazd. Szle, 1934); A magyar várostörténet első fejezete (Századok, 1934). – Irod. Szabó István: P. A. (Századok, 1935.)