Kezdőlap

Plósz Béla (Pest, 1863 máj. 19.? , 1945): állatorvos. 1885-ben szerezte meg az állatorvosi oklevelet. 1891-ben a bp.-i egy.-en filozófiai doktorrá avatták. 1887-től a sebészeti klinika tanársegédje az Állatorvosi Főisk.-n. 1892-ben a törvényszéki állatorvostan előadójának hívták meg, majd 1894-ben c. ny. r. tanár, 1897-től 1921-ig a sebészet, 1900-tól a szemészetnek is ny. r. tanára. Mint nyugalmazott főisk. tanárt országos lótenyésztési főig.- vá és h. államtitkárrá nevezték ki a földművelésügyi min.-ban és a lótenyésztési főosztály vezetését bízták rá. Közleményei az Állatorvosi Lapokban és német szaklapokban jelentek meg. – F. m. Sebészeti műtéttan (Bp., 1897); Általános sebészet (Bp., 1903); Részletes sebészet (I – II., Bp., 1907 – 1911). – Irod. Guoth Gy. Endre: Megemlékezés P. B.-ról (1863 – 1945) születésének 100. évfordulóján (Magy. Állatorv. L. 1963. 10. sz.).